МОЖЕ ЛИ МОДНАТА ИНДУСТРИЈА ДА СТАНЕ ОДРЖЛИВА?

Иднината на модата е светла и одговорна - ако ја направиме промената заедно!

Со цел подобро да придонесеме за заштитата на животната средина, почнавме да предлагаме сите клиенти постепено да користат рециклирани материјали за да ги заменат постоечките од 2015 година. Преку нашите заеднички напори со добавувачите, повеќе од 99% од сортите на ткаенина ги решија техничките проблеми ткаење со рециклирани материјали, а контролата на трошоците се приближила или ја достигнала очекуваната цел на купувачот.

Покрај тоа, ние исто така активно ги проучуваме рециклираните материјали за пакување, со надеж дека ќе постигнеме 100% стапка на рециклирање на нашите производи во блиска иднина.